Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Ng. Khiêm

Niên học: 1967-1976
silh
70-71 lớp 5-3
hàng 3 vị trí 8
Hiện nay
E-mailkhiemnpham@yahoo.com
Địa chỉSeattle, WA
USA
  Vài dòng
Nhieu ky niem ve truong, thay co va ban be
Cập nhật: 23/10/2010