Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Lê Hiệp

Niên học: 1971-1974
71-72
71-72 lớp 8-2
hàng 3 vị trí 1
72-73
72-73 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 5
73-74
73-74 lớp 10-B2
hàng 5 vị trí 1
Hiện nay
E-mailvietdiaspora@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Brain tumor survivor since August 2007
Son Tyler Pham, a 4-year Junior Nationals competitor & 2012 MD Public High School State Champion in the 200 IM event, swam for a Division I college.
pham_le_hiep_2009.jpg

2009

Phạm Lê Hiệp và các bạn
Nam Cali, tháng 4 năm 2009 -
reunion/reunion_april2009.jpg
Nguyễn Đình Biên, Phạm Lê Hiệp, Tôn Thất Ân, Nguyễn Thái Phương, Vũ Anh Quân,
Trần Thanh Bảo, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thanh Nguyên, và Đinh Trọng Tín
Cập nhật: 05/02/2014