Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Giản Tư

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 5 vị trí 3
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 3 vị trí 9
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 6 vị trí 7
Hiện nay
E-mailminhson_1957@yahoo.com.vn
Công việcHuấn luyện viên Bóng rổ, Câu Lạc Bộ Thể Dục Thể Thao Nguyễn Du
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Liên lạc qua Lý Minh Sơn
pham_gian_tu_2010.jpg

Sàigòn 18/01/2010

Phạm Giản Tư và các bạn
Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_0110_5.jpg
Lê Việt Quang, Nguyễn Kim Giao, Phạm Giản Tư, Nguyễn Hữu Đức,
một người bạn của Hiếu (đứng), Lý Minh Sơn, Lưu Thành HiếuPhạm Quang Anh
Quán Cây Khế
reunion/hop_mat_230110_1.jpg
Đứng: Lê Đình Dũng, Lê Việt Quang, Vũ Văn Chính, Đỗ Bá Cảnh, Lý Minh Sơn,
Phạm Giản Tư, Nguyễn Kim Giao, La Thu Chinh
Ngồi: Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tường, Lý Văn Quới,
Nguyễn Hữu ĐứcLưu Thành Hiếu
reunion/hop_mat_230110_3.jpg
Đứng: Đỗ Bá Cảnh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương, La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu,
Nguyễn Kim Giao, Lý Văn QuớiHuỳnh Ngọc Lâm
Ngồi: Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Hữu Đức, Lê Việt Quang, Phạm Giản Tư,
Lê Đình DũngLý Minh Sơn
Cập nhật: 10/06/2012