Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Văn Tiên

Niên học: 1964-1968
silh
67-68 lớp 4e 1
hàng 5 vị trí 2
+ 65-66 6è
+ 66-67 5è
Hiện nay
Biệt danhTiên
E-maileguyla@yahoo.com
Địa chỉFrance
France
Điện thoạieguyla
  Vài dòng
Co nho frere Vân Xuyên sai se hoc tro làm biên. Ông o bên My, mà không biêt email - phone number
  Các chi tiết khác
Người viết nguyên van tiên (eguyla@yahoo.com)
O bên Phap
Nguồn gốc: TABERD toi dâu nam 68
04/08/2012

Người viết nguyên van tiên (eguyla@yahoo.com)
Ky su bên Phap
04/08/2012

Người viết nguyên van tiên (eguyla@yahoo.com)
Ky su diên tu và computer science bên Phap
04/08/2012
Cập nhật: 24/08/2012