Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Thành Hưng

Niên học: 1970-1975
silh
73-74 lớp 5-8
hàng 1 vị trí 10
+ 74-75 lớp 6/2
Hiện nay
Biệt danhHưng Lèo
Tên hiện nayNguyễn Thành Hưng
E-mailthanhung63@gmail.com
Công việcGiám đốc điều hành nhà phân phối đồng hồ Thuỵ Sĩ khu vực Đông Dương
Địa chỉ194/1 Đỗ Ngọc Thạnh, P12, Q5, tp Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Điện thoại+1 720 320 8831
  Vài dòng
Đã làm việc tại thủ đô Vientiane, Lào từ 2002 đến 2010. Hiện nay định cư tại tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ.
Cập nhật: 29/10/2016