Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Thái Phương

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 4 vị trí 5
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 2 vị trí 13
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 2
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 1 vị trí 4
Hiện nay
E-mailthaiphuong_99@yahoo.com
Địa chỉCA
USA
fr Các bạn cùng khóa
  Vài dòng
Nguyễn Thái Phương và các bạn
Nam Cali, tháng 8 năm 2007 - Lần đầu tiên hội ngộ tại tư gia của Nguyễn Thanh Nguyên.
reunion/reunion_082007.jpg
Nguyễn Hoàng Trung, Lâm Văn Đức, Tôn Thất Ân, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Thái Phương, Bạch Thái Vương, Đinh Trọng Tín, và Nguyễn Thanh Nguyên

Nam Cali, tháng 4 năm 2009 -
reunion/reunion_april2009.jpg
Nguyễn Đình Biên, Phạm Lê Hiệp, Tôn Thất Ân, Nguyễn Thái Phương, Vũ Anh Quân,
Trần Thanh Bảo, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thanh Nguyên, và Đinh Trọng Tín

Sàigòn, tháng 4 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0409.jpg
Nguyễn Thái Phương, Nguyễn Trường Sơn, Phan Triệu Cung, Trần Văn Thanh Hải (từ Đức),
Lai Hữu Đức (đứng), Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức

Nam Cali, Giáng Sinh 2009 -
reunion/reunion_xmas2009.jpg
Nguyễn Thái Phương, Tôn Thất Ân, Đinh Trọng Tín, Vũ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nguyên,
Trần Thanh Bảo, Lê Kim HòaBạch Thái Vương

Sàigòn, tháng 12 năm 2009 -
reunion/hop_mat_1209.jpg
Nguyễn Nam Tiến, Nguyễn Thái Phương & phu nhân, Huỳnh Ngọc LâmLai Hữu Đức

Nam Cali, 10 tháng 4, năm 2010 -
reunion/cali-10-04-2010-1.jpg
Cao Đình Hưng, Đinh Trọng Tín, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, Lê Kim Hòa,
Vũ Anh Quân, Nguyễn Hoàng Long, Chu Văn Thủy, Lê Ngọc LânLê Ngọc Lân

Cali, 5 tháng 6 năm 2010 -
reunion/cali_05062010.jpg
Lê Ngọc Lân, Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Long,
Vũ Anh Quân, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, và Trần Quốc Thắng.
Cập nhật: 20/05/2012