Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quốc Việt

Niên học: 1964-1973
silh
64-65 lớp 11e 2
hàng 3 vị trí 2
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 1 vị trí 9
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 1 vị trí 1
silh
71-72 lớp 7-6
hàng 4 vị trí 4
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 2 vị trí 4
+ 65-66 Dixième 3
+ 66-67 Neuvième 3
Hiện nay
Biệt danhQuốc Việt
Tên hiện nayNguyễn Quốc Việt
E-mailViet.Nguyen@bigpond.com
Địa chỉ5/11a Lamrock Avenue, Bondi Beach NSW 2026
Australia
Điện thoại+61408372721
  Vài dòng
Ngoài việc làm chánh trong ngành Viễn Thông, sở thích là bơi lội, làm văn nghệ và khiêu vũ, nhất là Argentina Tango
Taberd classes:
Onzieme 2 (64/65)
Dixième 3 (65/66)
Neuvième 3 (66/67)
Huitieme 4 (67/68)
Nhat 3 (68/69)
De That 6 (69/70)
Bay 6 (70/71)
Tam 4 (71/72)
Chin 6 (72/73)
Cập nhật: 12/04/2014