Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quốc Long

Niên học: 19-19
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 2
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 5 vị trí 13
Hiện nay
E-maillong24ggs@yahoo.com
Địa chỉSacramento, CA
USA
Điện thoại916 747 6385
  Vài dòng
Nguyễn Quốc Long và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_1.jpg
Hà Phi Hùng, Trần Quốc Khánh, Ngô Hoàng SơnNguyễn Quốc Long
Cập nhật: 21/04/2015