Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Phước Hải (Hà)

Niên học: 1967-1976
silh
67-68 lớp 8e 2
hàng 2 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 2 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 4 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 2 vị trí 11
silh
73-74 lớp 10-B6
hàng 2 vị trí 4
+ 74-75 11 ...
+ 75-76 12 ...
Hiện nay
Biệt danh
Tên hiện nayNguyễn Phước Hải
E-mailphngn.tb76@gmail.com
Công việcIngenieur informaticien
Địa chỉChassieu - Rhône.
France
  Vài dòng
nguyen_phuoc_hai_2010.jpg

tháng 4, 2010

Nguyễn Phước Hải (Hà) và các bạn
Lyon, 11-12 tháng 12, 2010 -
reunion/lyon_12122010_1.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Phước Hải (Hà), Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Ngô Hùng, Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân
reunion/lyon_12122010_2.jpg
Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Phước Hải (Hà), Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Quang Sơn

Sàigòn, 30 tháng 12 năm 2010 - Tất niên tại nhà Phạm Đình Nguyên
reunion/sg_30122010_2.jpg
Nguyễn Trịnh Lương, Lý Minh Sơn, Nguyễn Kiến Phong, Đỗ Bá Cảnh, Phạm Đình Nguyên, La Thu Chinh
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Phước Hải (Hà)
Nội Ngoại gặp nhau
reunion/sg_30122010_3.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Trịnh Lương, Lý Minh Sơn
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Phước Hải (Hà)
Cập nhật: 14/07/2012