Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Ngô Hùng

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 7
hàng 6 vị trí 1
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 5 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-6
hàng 6 vị trí 9
Hiện nay
E-mailnhduval@free.fr
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Nguyễn Ngô Hùng và các bạn
Paris, 2 tháng 4, năm 2010 -
reunion/paris_02.04.2010.jpg
Nguyễn Ngô Hùng, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Minh TânHà Minh Nhường

Montréal, 9 tháng 4, năm 2010 - đón Nguyễn Ngô Hùng từ Pháp và Dương Quang Khải từ Mỹ
reunion/montreal_09-04-2010-2.jpg
Tăng Kiên, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Ngô Hùng (từ Pháp), Nguyễn Văn Em,
Nguyễn Chí Thanh, Trần Sư Tứ, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Quốc Bảo, Lương Trọng Cường,
Dương Quang Khải, Lê Như TrầmLý Hữu Nghĩa (Lý Chí Viễn)
reunion/montreal_09-04-2010-3.jpg
Trần Sư Tứ, Nguyễn Minh Thành, Lê Như Trầm, Tăng Kiên, Nguyễn Văn Em,
Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Quốc Bảo, Lý Hữu Nghĩa,
Nguyễn Tấn Tài, Dương Quang Khải, Lương Trọng Cường và các phu nhân

Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010 - Tứ Đại Nhân về VN
reunion/sg_19092010_02.jpg
Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_03.jpg
Thầy Lê Minh Ngữ, ..., Nguyễn Văn Em, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Trịnh Lương,
Thầy Võ Văn Mậu, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_04.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Hữu Đức, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_14.jpg
Nguyễn Văn Em, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng,
Thầy Võ Văn Mậu, Lê Như Quốc Khánh, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại
reunion/sg_19092010_15.jpg
Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính, Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến,
Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại,
Hoàng Vĩnh Chúc, Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, La Thu Chinh,
Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_18.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hữu Tường, Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính,
Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến, Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Hoàng Vĩnh Chúc,Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn , Nguyễn Kim Giao,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Kiến Phong,Nguyễn Ngô Hùng, La Thu Chinh, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_20.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Văn Em, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_25.jpg
Lê Đình Dũng, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Hữu Tường, Đỗ Bá Cảnh
reunion/sg_19092010_33.jpg
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Quốc Huy, Thầy Võ Văn Mậu,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Lý Minh Sơn, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Ngô Hùng,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Kiến Phong, Lâm Quốc Tiến

Paris, 11 tháng 11 năm 2010 - Buổi họp mặt nho nhỏ
reunion/paris_11112010.jpg
Nguyễn Quang Sơn (tự Sơn lai), Lê Như Quốc Khánh (tự Cu K) & Phương Khanh (bà xã Cu K),
Hồ Tây GiangNguyễn Ngô Hùng (tự Tây Ba lô)

Lyon, 11-12 tháng 12, 2010 -
reunion/lyon_12122010_1.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Phước Hải (Hà), Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Ngô Hùng, Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân
reunion/lyon_12122010_2.jpg
Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Phước Hải (Hà), Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Quang Sơn

Sàigòn, 13 tháng 1 năm 2011 - Nhà hàng Tân Cảng
reunion/tc_15012011_2.jpg
Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới, Lê Như Trầm, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/tc_15012011_5.jpg
Lê Như Trầm, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy
Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới
reunion/tc_15012011_6.jpg
Lưu Thành Hiếu, Trần Hữu Trí
Lý Minh Sơn, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Ngô Hùng, Lê Việt Quang
reunion/tc_15012011_8.jpg
La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí
reunion/tc_15012011_9.jpg
Lê Việt Quang, Phạm Đình Nguyên, Lý Minh Sơn, Lê Như Trầm, Lưu Thành Hiếu, Trần Hữu Trí
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đức
La Thu Chinh, Nguyễn Trịnh Lương, Nga (con Phạm Đình Nguyên), Nguyễn Kiến Phong và bà xã, bà xã Phạm Đình Nguyên
Cập nhật: 24/06/2012