Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Hữu Đức

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 9e 5
hàng 5 vị trí 3
silh
68-69 lớp nhi 4
hàng 2 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 5 vị trí 10
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 4 vị trí 5
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 2 vị trí 5
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 4 vị trí 8
Hiện nay
E-mailgducbasket@yahoo.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
nguyen_huu_duc_2010.jpg

Sàigòn 18/01/2010

Nguyễn Hữu Đức và các bạn
Sàigòn, tháng 4 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0409.jpg
Nguyễn Thái Phương, Nguyễn Trường Sơn, Phan Triệu Cung, Trần Văn Thanh Hải (từ Đức),
Lai Hữu Đức (đứng), Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức

Sàigòn, tháng 6 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0609.jpg
Nguyễn Đình Biên, Nguyễn Trường Sơn, Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức

Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_010110_3.jpg
Lai Hữu Đức, Đỗ Bá Cảnh, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Hữu ĐứcLê Việt Quang
Café MOS (1/1/2010)
reunion/hop_mat_0110_5.jpg
Lê Việt Quang, Nguyễn Kim Giao, Phạm Giản Tư, Nguyễn Hữu Đức,
một người bạn của Hiếu (đứng), Lý Minh Sơn, Lưu Thành HiếuPhạm Quang Anh
Quán Cây Khế
reunion/hop_mat_230110_1.jpg
Đứng: Lê Đình Dũng, Lê Việt Quang, Vũ Văn Chính, Đỗ Bá Cảnh, Lý Minh Sơn,
Phạm Giản Tư, Nguyễn Kim Giao, La Thu Chinh
Ngồi: Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tường, Lý Văn Quới,
Nguyễn Hữu ĐứcLưu Thành Hiếu
reunion/hop_mat_230110_3.jpg
Đứng: Đỗ Bá Cảnh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương, La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu,
Nguyễn Kim Giao, Lý Văn QuớiHuỳnh Ngọc Lâm
Ngồi: Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Hữu Đức, Lê Việt Quang, Phạm Giản Tư,
Lê Đình DũngLý Minh Sơn

Sàigòn, Tết Canh Dần 2010 -
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_1r.jpg
Trần Văn Ánh, Đỗ Bá Cảnh, Frère Tùng, và Nguyễn Hữu Đức
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_2r.jpg
Trần Văn Ánh, Huỳnh Ngọc Lâm, Frère Tùng, và Nguyễn Hữu Đức
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_3.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Frère Tùng, Trần Văn ÁnhNguyễn Hữu Đức
Các bạn viếng Mai Thôn, mùng 4 Tết
reunion/tet_canh_dan/nghia_trang_mai_thon.jpg
Trần Văn Ánh, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Hữu Đức và Frère Tùng
Viếng Nghĩa Trang Mai Thôn (nơi an nghỉ các Frère Lasan)
reunion/tet_canh_dan/hop_mat_tet_2010_1r.jpg
Lý Minh Sơn, Nguyễn Hữu Đức, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Hoàng Dũng, La Thu Chinh, Nguyễn Trịnh Lương,
Lê Đình Dũng, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Hữu TườngLưu Thành Hiếu
reunion/tet_canh_dan/hop_mat_tet_2010_2r.jpg
Nguyễn Hữu Đức, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hoàng Dũng, La Thu Chinh, Lý Văn Quới
Lê Đình Dũng, Lý Minh Sơn, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kim GiaoLưu Thành Hiếu

Sàigòn, 23 tháng 5 năm 2010 - Nguyễn Quốc Huy từ Thái Lan
reunion/vn_23052010_1.jpg
La Thu Chinh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Đức,
Lý Văn Quới, Nguyễn Hoàng Dũng, Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh Lương, Phạm Đình Nguyên

Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010 - Tứ Đại Nhân về VN
reunion/sg_19092010_03.jpg
Thầy Lê Minh Ngữ, ..., Nguyễn Văn Em, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Trịnh Lương,
Thầy Võ Văn Mậu, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_04.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Hữu Đức, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_15.jpg
Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính, Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến,
Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại,
Hoàng Vĩnh Chúc, Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, La Thu Chinh,
Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_18.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hữu Tường, Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính,
Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến, Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Hoàng Vĩnh Chúc,Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn , Nguyễn Kim Giao,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Kiến Phong,Nguyễn Ngô Hùng, La Thu Chinh, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_21.jpg
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Huy, Phạm Đình Nguyên, ...,
Nguyễn Hữu Đức, La Thu Chinh, Hoàng Vĩnh Chúc

Sàigòn, 13 tháng 1 năm 2011 - Nhà hàng Tân Cảng
reunion/tc_15012011_1.jpg
Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới
reunion/tc_15012011_5.jpg
Lê Như Trầm, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy
Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới
reunion/tc_15012011_7.jpg
La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí
reunion/tc_15012011_8.jpg
La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí
reunion/tc_15012011_9.jpg
Lê Việt Quang, Phạm Đình Nguyên, Lý Minh Sơn, Lê Như Trầm, Lưu Thành Hiếu, Trần Hữu Trí
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đức
La Thu Chinh, Nguyễn Trịnh Lương, Nga (con Phạm Đình Nguyên), Nguyễn Kiến Phong và bà xã, bà xã Phạm Đình Nguyên
Cập nhật: 10/06/2012