Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Gia Triệu

Niên học: 1969-1975
silh
70-71 lớp 3-8
hàng 2 vị trí 11
silh
71-72 lớp 4-7
hàng 3 vị trí 3
silh
72-73 lớp 5-6
hàng 1 vị trí 6
Hiện nay
Tên hiện nayChris Nguyen
E-mail442tran@gmail.com
Trang webhttp://www.ngt63.com
Địa chỉBoston, MA
USA
Điện thoạiAIM=chrisn6361
  Vài dòng
Cập nhật: 08/08/2012