Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đình Biên

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp nhi C
hàng 1 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 11
hàng 2 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-1
hàng 4 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 4 vị trí 3
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 3 vị trí 5
Hiện nay
E-mailbiendinhnguyen@gmail.com
Địa chỉCA
USA
  Vài dòng
Nguyễn Đình Biên và các bạn
Nam Cali, tháng 4 năm 2009 -
reunion/reunion_april2009.jpg
Nguyễn Đình Biên, Phạm Lê Hiệp, Tôn Thất Ân, Nguyễn Thái Phương, Vũ Anh Quân,
Trần Thanh Bảo, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thanh Nguyên, và Đinh Trọng Tín

Sàigòn, tháng 6 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0609.jpg
Nguyễn Đình Biên, Nguyễn Trường Sơn, Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức

San Jose, 14-15 tháng 8 năm 2010 -
reunion/sanjose_15082010.jpg
Chu Văn Thủy, Nguyễn Đình Biên, Lê Thanh Cần, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Nghiêm Quốc Việt

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_05.jpg
Phạm Anh Tú, Đặng Đức Duy, Trần Sư Tứ, Hồ Sĩ Thư Thiên, Hà Dương Quân, Nguyễn Đình Biên, Bạch Thái Vương
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_10.jpg
Bạch Thái VươngNguyễn Đình Biên
Cập nhật: 20/05/2012