Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Anh Tuấn

Niên học: 1969-1975
silh
73-74 lớp 6-5
hàng 4 vị trí 2
Hiện nay
E-mailtuanng33@gmail.com
Địa chỉCanada
  Vài dòng
Nhìn lại những tấm hình này, nhớ lại mái trường xưa và các bạn lắm. Rất mong muốn liên lạc lại với các bạn khóa 73-74 lớp 6-5. Mong tin các bạn.

Nguyễn Anh Tuấn
Cập nhật: 26/03/2014