Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Anh Tuấn

Niên học: 1972-1976
silh
71-72 lớp 4-6
hàng 5 vị trí 1
silh
73-74 lớp 6-2
hàng 6 vị trí 2
silh
73-74 lớp 7-5
hàng 3 vị trí 10
+ 74-75 lớp 8/5
+ 75-76 lớp 9A1
Hiện nay
Tên hiện nayNguyễn Anh Tuấn
E-mailluytuan@gmail.com
Địa chỉ6bis Tôn Đức Thắng Quận 1Sài gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Mình học Taberd từ năm 1972 lớp 6/5 cô Trần thị Lệ Oanh làm giáo sư chủ nhiệm. Bạn học cùng lớp là Trần trung Dũng, Lâm Quang Huy, Lâm Ngọc Anh Quân, Võ văn Minh (basket),... Rồi lên lớp 7/5. Và 8/5. Năm 1975-76 học lớp 9A1 do thầy Hùng (sư huynh Gaetan đã qua đời) khi ấy dạy toánlàm chủ nhiệm. Sau đó chuyển về trường Lấn Đức Minh (Trần Quốc Tuấn).
...
Hiện nay mình là linh mục công giáo địa phận Sài gòn. Sống và làm việc tại Trung Tâm Mục Vụ tổng giáo phận Sài Gòn, số 6 bis Tôn Đức Thắng (đường Cường Để khi xưa).
Mong gặp lại được các bạn học Taberd cũ.
Thân ái.
Cập nhật: 11/02/2014