Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nghiêm Quốc Việt

Niên học: 1964-1975
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 3 vị trí 9
silh
68-69 lớp nhat 4
hàng 4 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 5 vị trí 8
silh
71-72 lớp 8-8
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 3 vị trí 1
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 4 vị trí 4
Hiện nay
Biệt danhCỦ SÂM
Tên hiện nayVIET NGHIEM
E-mailvietnghiemdds@yahoo.com
Công việcDENTIST
Địa chỉ12345 Westminster Avenue
Santa Ana, California 92703
USA
  Vài dòng
Nghiêm Quốc Việt và các bạn
Quận Cam, Cali, 23 tháng 5 năm 2010 - The ten Knights
reunion/cali_23052010.jpg
Tôn Thất Anh Tuấn, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa,
Trương Quốc Tuấn, Nghiêm Quốc Việt, Dương Quang Khải, Lý Đức ThắngĐình Chuẩn.
reunion/cali_23052010_1.jpg
Dương Quang Khải, Lý Đức Thắng, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Nguyễn Thái Sơn, Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Khoa
reunion/cali_23052010_2.jpg
Lý Đức Thắng, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt
reunion/cali_23052010_3.jpg
Nghiêm Quốc Việt, Hà Gia Hòa, Nguyễn Thái Sơn
reunion/cali_23052010_7.jpg
Lê Thanh Cần, Đình Chuẩn, Nghiêm Quốc Việt

Orange County, 9 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên và các bạn Taberd 76 tại Quận Cam
tst_img/nguyen_09062010_10.jpg
Hà Gia Hòa, Lý Đức Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn
tst_img/nguyen_09062010_15.jpg
Hà Gia Hòa, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa
tst_img/nguyen_09062010_14.jpg
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Dương Quang Khải, Nghiêm Quốc Việt
tst_img/nguyen_09062010_1.jpg
Phạm Đình Nguyên, Hà Gia Hòa, Nghiêm Quốc Việt,
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn
tst_img/nguyen_09062010_3.jpg
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt
tst_img/nguyen_09062010_4.jpg
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
reunion/cali_27062010_3.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long HảiCao Đình Hưng
reunion/cali_27062010_8.jpg
Bạch Thái Vương, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Phạm Đình NguyênNguyễn Tiến Đạt
tst_img/cali_27062010_11.jpg
Bạch Thái Vương, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy, Dương Quang Khải,
Trần Văn Khoa, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Tiến Đạt
tst_img/cali_27062010_12.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Cao Đình Hưng, Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên,
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải, ..., Nghiêm Quốc Việt,
Đình Chuẩn, Đinh Trọng Tín

Sài Gòn, 4 tháng 7 năm 2010 - các bạn viếng Châu Thiên Bửu lần cuối cùng
tst_img/cali_10072010_ctb.jpg
Các bạn Taberd 76 Cali dự thánh lễ cầu nguyện cho Châu Thiên Bửu
Lý Đức Thắng, Trần Quốc Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy,
Vũ Anh Quân, Đỗ Bá Cảnh, Đình Chuẩn, Nguyễn Thanh Nguyên,
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Hà Gia Hòa

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_5.jpg
Vũ Anh Quân, Nghiêm Quốc Việt, Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Đình Chuẩn
tst_img/cali_10072010_6.jpg
Đứng: Cao Đình Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Dương Quang Khải, Chu Văn Thủy, Vũ Anh Quân, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng
tst_img/cali_10072010_7.jpg
Đứng: Dương Quang Khải, Nguyễn Thanh Nguyên, Cao Đình Hưng, Vũ Anh Quân,
Nghiêm Quốc Việt, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng,

San Jose, 14-15 tháng 8 năm 2010 -
reunion/sanjose_14082010_2.jpg
Chu Văn Thủy, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long Hải, Lê Xuân Việt, Lê Thanh Cần
reunion/sanjose_14082010_3.jpg
Nghiêm Quốc Việt, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Lê Thanh Cần, Chu Văn Thủy
reunion/sanjose_15082010.jpg
Chu Văn Thủy, Nguyễn Đình Biên, Lê Thanh Cần, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Nghiêm Quốc Việt

Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_1.jpg
Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên, Nghiêm Quốc Việt, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Cao Đình Hưng
reunion/oc_27122010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Duy Chiêu, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt, Cao Đình Hưng, Nguyễn Thanh Nguyên

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_19.jpg
Nghiêm Quốc ViệtChu Văn Thủy
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_20.jpg
Hà Gia HòaNghiêm Quốc Việt
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_23.jpg
Hà Gia Hòa, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long Hải
Cập nhật: 02/04/2015