Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lương Tấn Thành

Niên học: 1972-1976
silh
73-74 lớp 7-3
hàng 1 vị trí 10
+ 74-75 lớp 8p3
+ 75-76 lớp 9
Hiện nay
Tên hiện nayLương Tấn Thành
E-mailluongtanthanh@yahoo.com
Trang webtan thanh luong facebook
Địa chỉ39B/12 Dạ Nam phường 2 quận 8 tp Hồ chí Minh
Việt Nam
  Vài dòng
sau khi kết thúc năm lớp 9 năm học 1975-1976, mình học lớp 10DP27 sau chuyển thành 10DP30, 11DP30, 12DP22. Mình học khoa vật lý trường Đại Học Sư Phạm tphcm 1985-1989 sau đó đi dạy học cho tới nay
Cập nhật: 20/03/2014