Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lương Hồng Tuấn

Niên học: 1964-1968
silh
67-68 lớp 8e 3
hàng 4 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhat 7
hàng 4 vị trí 6
+ 65-66 10e
+ 66-67 9e
Hiện nay
E-mailtwanly@hotmail.com
Địa chỉAmsterdam
Nederland
  Vài dòng
Goi loi tham den tat ca cac ban. Thanks trang web nat nhieu de duoc nhin lai cac khuon mat va nho nhung ky niem xua.
luong_hong_tuan_2012_2.jpg

Cập nhật: 12/09/2012