Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Việt Quang

Niên học: 1964-1975
64-65
64-65 lớp 11e 1
hàng 6 vị trí 1
67-68
67-68 lớp 8e 7
hàng 6 vị trí 7
68-69
68-69 lớp nhat 7
hàng 5 vị trí 4
70-71
70-71 lớp 7-7
hàng 4 vị trí 2
71-72
71-72 lớp 8-6
hàng 5 vị trí 2
72-73
72-73 lớp 9-6
hàng 3 vị trí 7
73-74
73-74 lớp 10-B4
hàng 5 vị trí 1
+ 65-66 10e 4
+ 66-67 9e 1
+ 74-75 12 B4
Hiện nay
E-maillevietquang@taberd.org
Trang webhttp://www.linkedin.com/in/quangleviet
Địa chỉBrisbane, Queensland
Australia
  Vài dòng
Sau năm 75, cũng như nhiều bạn khác còn ở lại Việt Nam, tôi không có cơ hội tiếp tục học như đã mong ước. Trong thời gian đó tôi đã làm đủ các nghề để kiếm sống kể cả nuôi heo, gà và các nghề lao động chân tay khác.

Đến năm 79, tôi được gặp các đàn anh trong ngành điện toán trước năm 75 hướng dẩn những cơ bản về ngành này tại Hội Trí Thức. Qua đó tôi đã nhận được các kiến thức đầu tiên về ngành điện toán và tìm được việc làm thích hợp hơn nhưng vẫn không được công nhận vì không có bằng cấp.

Năm 91, nhờ sự bảo lãnh của thân nhân sống tại Úc, tôi được đi học tại trường Queensland University of Technology về ngành điện toán. Sau hai năm học tại trường, tôi nhận được học bổng của trường và bắt đầu làm luận án Tiến sĩ nhưng không hoàn tất được.

Sau thời gian làm việc tại trường QUT, tôi hiện định cư tại Brisbane, đã lập gia đình và có một con trai.

Tôi hiện đang làm việc tại RSA Security Australia, một công ty chuyên về an toàn dữ liệu và là thành viên nhóm điều hành Taberd.org
lvq_01.jpg

Trong sở làm (2008)

lvq_taberd.jpg

Trong sân trường cũ (1/2009)

lvq_dalat.jpg

Cùng gia đình, Đà Lạt 2008

Lê Việt Quang và các bạn
Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_010110_1.jpg
Nguyễn Trịnh Lương, Lê Đình Dũng, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kim Giao,
Lê Việt Quang, Lý Minh SơnLưu Thành Hiếu
Café Cây Khế (1/1/2010)
reunion/hop_mat_010110_3.jpg
Lai Hữu Đức, Đỗ Bá Cảnh, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Hữu ĐứcLê Việt Quang
Café MOS (1/1/2010)
reunion/hop_mat_010110_4.jpg
Đào Minh Đức, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới, Lê Việt QuangLa Thu Chinh
Quán Đoàn Viên (15/1/2010)
reunion/hop_mat_0110_5.jpg
Lê Việt Quang, Nguyễn Kim Giao, Phạm Giản Tư, Nguyễn Hữu Đức,
một người bạn của Hiếu (đứng), Lý Minh Sơn, Lưu Thành HiếuPhạm Quang Anh
Quán Cây Khế
reunion/hop_mat_230110_1.jpg
Đứng: Lê Đình Dũng, Lê Việt Quang, Vũ Văn Chính, Đỗ Bá Cảnh, Lý Minh Sơn,
Phạm Giản Tư, Nguyễn Kim Giao, La Thu Chinh
Ngồi: Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tường, Lý Văn Quới,
Nguyễn Hữu ĐứcLưu Thành Hiếu
reunion/hop_mat_230110_2.jpg
Lê Việt Quang, Đỗ Bá Cảnh, Lý Văn Quới, Lý Minh Sơn, Lưu Thành HiếuHuỳnh Ngọc Lâm
reunion/hop_mat_230110_3.jpg
Đứng: Đỗ Bá Cảnh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương, La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu,
Nguyễn Kim Giao, Lý Văn QuớiHuỳnh Ngọc Lâm
Ngồi: Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Hữu Đức, Lê Việt Quang, Phạm Giản Tư,
Lê Đình DũngLý Minh Sơn

Sàigòn, 30 tháng 12 năm 2010 - Tất niên tại nhà Phạm Đình Nguyên
reunion/sg_30122010_1.jpg
Lê Việt Quang, Nguyễn Trịnh Lương, Lý Minh Sơn, Nguyễn Kiến Phong,
Đỗ Bá Cảnh, Phạm Đình Nguyên, La Thu Chinh
reunion/sg_30122010_8.jpg
Các Be và các Bu

Sàigòn, 13 tháng 1 năm 2011 - Nhà hàng Tân Cảng
reunion/tc_15012011_4.jpg
Phạm Đình Nguyên, Lê Việt Quang, Nguyễn Quốc Huy
reunion/tc_15012011_6.jpg
Lưu Thành Hiếu, Trần Hữu Trí
Lý Minh Sơn, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Ngô Hùng, Lê Việt Quang
reunion/tc_15012011_9.jpg
Lê Việt Quang, Phạm Đình Nguyên, Lý Minh Sơn, Lê Như Trầm, Lưu Thành Hiếu, Trần Hữu Trí
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đức
La Thu Chinh, Nguyễn Trịnh Lương, Nga (con Phạm Đình Nguyên), Nguyễn Kiến Phong và bà xã, bà xã Phạm Đình Nguyên

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
tat_nien_2012/tat_nien_2012_25.jpg
Nguyễn Quang Sơn, Thầy Trần Văn Hồng, Lê Việt QuangChu Mạnh Tuyến
tat_nien_2012/tat_nien_2012_26.jpg
Đỗ Bá Cảnh, Cô Lê Thị Như, Lê Việt Quang và Bu, Phạm Đình Nguyên và Bu, Lý Văn Quới và Bu, Nguyễn Hữu Tường
Cập nhật: 30/11/2013