Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Văn Trung

Niên học: 1973-1976
silh
73-74 lớp 6-8
hàng 4 vị trí 4
+ 74-75 7p8
Hiện nay
Biệt danhtrung
E-mailbstrung.tv@gmail.com
Công việcbac sĩ
Địa chỉÂu Cơ - Tân Phú
Việt Nam
Điện thoại0908029089
  Vài dòng
mình học lớp 6p8,niên khoa1973-1974
Cập nhật: 26/04/2013