Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Thành Hải

Niên học: 1967-1975
silh
70-71 lớp 5-9
hàng 1 vị trí 10
silh
71-72 lớp 6-11
hàng 1 vị trí 4
silh
72-73 lớp 7-11
hàng 1 vị trí 1
silh
72-73 lớp 8-1
hàng 2 vị trí 2
silh
72-73 lớp 8-9
hàng 2 vị trí 8
silh
73-74 lớp 8-6
hàng 2 vị trí 8
+ 74-75 chín 6
+ 75-76 tám 6
Hiện nay
E-mailthanhhai_le@singaporeair.com.sg
Công việcSingapore Airlines
Địa chỉ72/1 Duy Tân street 15 ward Phú Nhuận dist HCM city VietNam
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 27/04/2013