Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Như Quốc Khánh

Niên học: 1964-1976
64-65
64-65 lớp 11e 1
hàng 1 vị trí 6
67-68
67-68 lớp 8e 4
hàng 2 vị trí 6
68-69
68-69 lớp nhat 5
hàng 2 vị trí 5
70-71
70-71 lớp 7-5
hàng 1 vị trí 6
71-72
71-72 lớp 8-6
hàng 1 vị trí 11
72-73
72-73 lớp 9-6
hàng 1 vị trí 3
73-74
73-74 lớp 10-B3
hàng 1 vị trí 1
+ 75-76 Lớp 12
Hiện nay
E-mailkhanhlepham@neuf.fr
Công việcĐiện toán
Địa chỉ17, rue Général de Lacharrière 94000 CRETEIL
France
  Vài dòng
le_nhu_quoc_khanh_2010.jpg

Montréal, Québec, 10 tháng 2 năm 2010

Lê Như Quốc Khánh và các bạn
Montréal, 10 tháng 2 năm 2010 - tại nhà của Nguyễn Văn Em nhân dịp Lê Như Quốc Khánh từ Pháp qua
reunion/montreal_10022010_1.jpg
Đứng: Nguyễn Thành Danh, Lê Như Trầm, Lý Hữu Nghĩa (Lý chí Viển), Nguyễn Hữu Tường,
Nguyễn Quốc Bảo, Vũ Hoàng Dương, Nguyễn Minh Thành
Ngồi: Trần Sư Tứ, Tôn Tiến Hỷ, Nguyễn Văn Em, Lê Như Quốc Khánh,
Tăng Kiên, Nguyễn Chí Thanh
reunion/montreal_10022010_4.jpg
Lý Hữu Nghĩa, Lê Như Quốc Khánh, Lê Như Trầm đang hoà tấu miệng.
reunion/montreal_10022010_6.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Lê Như Trầm, Vũ Hoàng Dương

Paris, 2 tháng 4, năm 2010 -
reunion/paris_02.04.2010.jpg
Nguyễn Ngô Hùng, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Minh TânHà Minh Nhường

Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010 - Tứ Đại Nhân về VN
reunion/sg_19092010_14.jpg
Nguyễn Văn Em, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng,
Thầy Võ Văn Mậu, Lê Như Quốc Khánh, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại
reunion/sg_19092010_18.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hữu Tường, Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính,
Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến, Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Hoàng Vĩnh Chúc,Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn , Nguyễn Kim Giao,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Kiến Phong,Nguyễn Ngô Hùng, La Thu Chinh, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_24.jpg
Hoàng Vĩnh Chúc, Lê Đình Dũng, La Thu Chinh, Lý Minh Sơn,
Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Quốc Huy,Thầy Võ Văn Mậu
reunion/sg_19092010_28.jpg
Lý Văn Quới, Nguyễn Hữu Tường, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Anh Tuấn,
Lê Như Quốc Khánh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương
reunion/sg_19092010_33.jpg
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Quốc Huy, Thầy Võ Văn Mậu,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Lý Minh Sơn, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Ngô Hùng,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Kiến Phong, Lâm Quốc Tiến

Paris, 11 tháng 11 năm 2010 - Buổi họp mặt nho nhỏ
reunion/paris_11112010.jpg
Nguyễn Quang Sơn (tự Sơn lai), Lê Như Quốc Khánh (tự Cu K) & Phương Khanh (bà xã Cu K),
Hồ Tây GiangNguyễn Ngô Hùng (tự Tây Ba lô)

Lyon, 11-12 tháng 12, 2010 -
reunion/lyon_12122010_1.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Phước Hải (Hà), Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Ngô Hùng, Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân
reunion/lyon_12122010_2.jpg
Vũ Khánh Cường, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Phước Hải (Hà), Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Quang Sơn
reunion/lyon_12122010_3.jpg
Hai chàng lãng tử Nguyễn Quang Sơn, Lê Như Quốc Khánh

Họp mặt mùa thu 2011 tại nhà hàng Miso Montréal -
reunion/montreal_102010_1.jpg
Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quốc Bảo, Lý Hữu Nghĩa, Lê Như Quốc Khánh,
Lê Như Trầm, Nguyễn Văn Em, Lương Trọng Cường, Tăng Kiên,
Nguyễn Tấn Tài, Vũ Đình Phùng, Trần Sư Tứ, Nguyễn Chí Thanh,
Đặng Đức Duy
reunion/montreal_102010_2.jpg
Trần Sư Tứ, Đặng Đức Duy, Lương Trọng Cường, Lê Như Trầm,
Nguyễn Văn Em, Vũ Đình Phùng, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Minh Thành,
Tăng Kiên, Lý Hữu Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tấn Tài,
Nguyễn Quốc Bảo,
và bu Duy, bu Thành, bu Nghĩa, bu Em, bu Thanh, bu Bảo
Cập nhật: 04/10/2014