Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Kim Hòa

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 2 vị trí 10
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 3 vị trí 10
Hiện nay
E-mailhoais@sbcglobal.net
Địa chỉCA
USA
  Vài dòng
Lê Kim Hòa và các bạn
Nam Cali, Giáng Sinh 2009 -
reunion/reunion_xmas2009.jpg
Nguyễn Thái Phương, Tôn Thất Ân, Đinh Trọng Tín, Vũ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nguyên,
Trần Thanh Bảo, Lê Kim HòaBạch Thái Vương

Nam Cali, 10 tháng 4, năm 2010 -
reunion/cali-10-04-2010-1.jpg
Cao Đình Hưng, Đinh Trọng Tín, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, Lê Kim Hòa,
Vũ Anh Quân, Nguyễn Hoàng Long, Chu Văn Thủy, Lê Ngọc LânLê Ngọc Lân
Cập nhật: 23/10/2010