Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Huỳnh Ngọc Lâm

Niên học: 1964-1975
silh
68-69 lớp nhat 2
hàng 2 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 1 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 2 vị trí 4
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 1 vị trí 10
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 1 vị trí 7
+ 74-75 lớp 11B1
+ 75-76 lớp 12DA1
Hiện nay
E-mailnlvkbd@yahoo.com
Địa chỉ152,THÁP MƯỜI P.02 Q.06 TP.HCM
Việt Nam
  Vài dòng
Mình học ở trường TABERD từ 1964, lớp Onzìeme 7,sau đó đến Dixième 4, Neuvième 2, Huitième 2, Nhất 2, Đệ thất 1, 7/2, 8/1, 9/1, 10B1 và 11B1, năm '75 giải phóng học ở trường thêm 1 năm chót lớp 12DA1 mà không được nhẫn thâm niên, tức thật đó. Năm 1978 ra trường và đi làm ở BV Chợ Rẫy đến nay, bạn nào ở nước ngoài về thăm VN có thể liên lạc với mình qua số DT 0909367922.
huynh_ngoc_lam_2010.jpg

Sàigòn 01/01/2010

Huỳnh Ngọc Lâm và các bạn
Sàigòn, tháng 4 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0409.jpg
Nguyễn Thái Phương, Nguyễn Trường Sơn, Phan Triệu Cung, Trần Văn Thanh Hải (từ Đức),
Lai Hữu Đức (đứng), Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức

Sàigòn, tháng 6 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0609.jpg
Nguyễn Đình Biên, Nguyễn Trường Sơn, Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức

Sàigòn, tháng 9 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0909.jpg
Lai Hữu Đức, Huỳnh Ngọc Lâm, Phan Triệu CungHồ Sĩ Thư Thiên

Sàigòn, tháng 12 năm 2009 -
reunion/hop_mat_1209.jpg
Nguyễn Nam Tiến, Nguyễn Thái Phương & phu nhân, Huỳnh Ngọc LâmLai Hữu Đức

Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_010110_3.jpg
Lai Hữu Đức, Đỗ Bá Cảnh, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Hữu ĐứcLê Việt Quang
Café MOS (1/1/2010)
reunion/hop_mat_230110_2.jpg
Lê Việt Quang, Đỗ Bá Cảnh, Lý Văn Quới, Lý Minh Sơn, Lưu Thành HiếuHuỳnh Ngọc Lâm
reunion/hop_mat_230110_3.jpg
Đứng: Đỗ Bá Cảnh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Trịnh Lương, La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu,
Nguyễn Kim Giao, Lý Văn QuớiHuỳnh Ngọc Lâm
Ngồi: Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Hữu Đức, Lê Việt Quang, Phạm Giản Tư,
Lê Đình DũngLý Minh Sơn

Sàigòn, Tết Canh Dần 2010 -
reunion/tet_canh_dan/mai_thon_2010_2r.jpg
Trần Văn Ánh, Huỳnh Ngọc Lâm, Frère Tùng, và Nguyễn Hữu Đức
reunion/tet_canh_dan/hop_mat_tet_2010_1r.jpg
Lý Minh Sơn, Nguyễn Hữu Đức, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Hoàng Dũng, La Thu Chinh, Nguyễn Trịnh Lương,
Lê Đình Dũng, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Hữu TườngLưu Thành Hiếu

Sàigòn, 16 tháng 5, năm 2010 - liên lạc được với Nguyễn Kiến PhongPhan Triệu Cung
reunion/vn_160510_5.jpg
Lưu Thành Hiếu, Lý Minh Sơn, Vũ Văn Chính, Phạm Đình Nguyên,
Nguyễn Kiến Phong & phu nhân, Lâm Quốc TiếnHuỳnh Ngọc Lâm,

Sàigòn, 23 tháng 5 năm 2010 - Nguyễn Quốc Huy từ Thái Lan
reunion/vn_23052010_2.jpg
Nguyễn Kiến Phong, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Quốc Huy,
Lý Văn Quới, Lý Minh Sơn, Phạm Đình Nguyên

Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010 - Tứ Đại Nhân về VN
reunion/sg_19092010_12.jpg
Nguyễn Trịnh Lương, Thầy Lê Minh Ngữ, Huỳnh Ngọc Lâm
reunion/sg_19092010_15.jpg
Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính, Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến,
Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại,
Hoàng Vĩnh Chúc, Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, La Thu Chinh,
Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_18.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hữu Tường, Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính,
Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến, Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Hoàng Vĩnh Chúc,Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn , Nguyễn Kim Giao,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Kiến Phong,Nguyễn Ngô Hùng, La Thu Chinh, Lý Minh Sơn

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
Cập nhật: 20/05/2012