Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hoàng Anh Dũng

Niên học: 1973-1976
silh
67-68 lớp 6e 2
hàng 1 vị trí 6
silh
68-69 lớp 5e 5
hàng 1 vị trí 6
silh
70-71 lớp 3e 3
hàng 1 vị trí 3
silh
71-72 lớp sec 2
hàng 4 vị trí 10
silh
72-73 lớp 7-3
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 8-3
hàng 3 vị trí 10
Hiện nay
Tên hiện nayDon Hoang
E-maildhoang7@yahoo.com
Trang webhttp://taberd78.ucoz.com
Địa chỉTemple City, CA 91780
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012