Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hồ Sĩ Thư Thiên

Niên học: 19-19
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 1 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 2 vị trí 6
Hiện nay
E-mailthuthien_ho@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Hồ Sĩ Thư Thiên và các bạn
Sàigòn, tháng 9 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0909.jpg
Lai Hữu Đức, Huỳnh Ngọc Lâm, Phan Triệu CungHồ Sĩ Thư Thiên

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_05.jpg
Phạm Anh Tú, Đặng Đức Duy, Trần Sư Tứ, Hồ Sĩ Thư Thiên, Hà Dương Quân, Nguyễn Đình Biên, Bạch Thái Vương

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_22.jpg
Đinh Trọng TínHồ Sĩ Thư Thiên
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_26.jpg
Cao Đình Hưng, Hồ Sĩ Thư Thiên, Trần Sư TứĐinh Trọng Tín
Cập nhật: 04/07/2013