Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hà Gia Hòa

Niên học: 1964-1973
64-65
64-65 lớp 11e 5
hàng 1 vị trí 3
67-68
67-68 lớp 8e 5
hàng 1 vị trí 9
silh
68-69 lớp nhat 5
hàng 3 vị trí 6
70-71
70-71 lớp 7-4
hàng 3 vị trí 3
silh
72-73 lớp 9-5
hàng 1 vị trí 6
Hiện nay
E-mailhoataberd76@yahoo.com
Địa chỉ710 S. Flintridge Dr.
Santa-Ana, California 92704
USA
  Vài dòng
Roi Viet Nam nam 1975 dinh cu o Minnesota cho 1978 don ve California cho den nay. Co vo , 1 con gai nuoi va 1 con gai. Ca 2 da truong thanh co lon 35 tuoi va co nho duoc 27 tuoi. Rat mong gap lai cac ban hoc cu de on lai nhung ky niem luc con nien thieu.
Hà Gia Hòa và các bạn
Quận Cam, Cali, 23 tháng 5 năm 2010 - The ten Knights
reunion/cali_23052010.jpg
Tôn Thất Anh Tuấn, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa,
Trương Quốc Tuấn, Nghiêm Quốc Việt, Dương Quang Khải, Lý Đức ThắngĐình Chuẩn.
reunion/cali_23052010_3.jpg
Nghiêm Quốc Việt, Hà Gia Hòa, Nguyễn Thái Sơn

Orange County, 9 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên và các bạn Taberd 76 tại Quận Cam
tst_img/nguyen_09062010_10.jpg
Hà Gia Hòa, Lý Đức Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn
tst_img/nguyen_09062010_15.jpg
Hà Gia Hòa, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa
tst_img/nguyen_09062010_14.jpg
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Dương Quang Khải, Nghiêm Quốc Việt
tst_img/nguyen_09062010_1.jpg
Phạm Đình Nguyên, Hà Gia Hòa, Nghiêm Quốc Việt,
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
tst_img/cali_27062010_12.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Cao Đình Hưng, Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên,
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải, ..., Nghiêm Quốc Việt,
Đình Chuẩn, Đinh Trọng Tín

Sài Gòn, 4 tháng 7 năm 2010 - các bạn viếng Châu Thiên Bửu lần cuối cùng
tst_img/cali_10072010_ctb.jpg
Các bạn Taberd 76 Cali dự thánh lễ cầu nguyện cho Châu Thiên Bửu
Lý Đức Thắng, Trần Quốc Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy,
Vũ Anh Quân, Đỗ Bá Cảnh, Đình Chuẩn, Nguyễn Thanh Nguyên,
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Hà Gia Hòa

Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_3.jpg
Lý Hưng Ngọc, Dương Quang Khải, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_20.jpg
Hà Gia HòaNghiêm Quốc Việt
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_23.jpg
Hà Gia Hòa, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long Hải
Cập nhật: 19/08/2013