Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đỗ Hoàng Tuấn

Niên học: 1968-1974
silh
68-69 lớp nhat 11
hàng 2 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-3
hàng 2 vị trí 10
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 2 vị trí 1
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 2 vị trí 1
Hiện nay
Tên hiện nayĐỗ Hoàng Tuấn
E-maildohoangtuan57@gmail.com
Địa chỉĐô Lương, Phường 11, TP Vũng Tàu, Việt Nam
Việt Nam
Điện thoại01229911857
  Vài dòng
Hiện nay tôi sống tại TP Vũng Tàu, Các bạn nhận được tin này vui lòng liên hệ với tôi
  Các chi tiết khác
Người viết Đỗ Hoà ng Tuấn (dohoangtuan57@gmail.com)
Liên lạc qua: dohoangtuan57@gmail.com hoặc
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013110734833
16/08/2016
Cập nhật: 16/08/2016