Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đinh Trọng Tín

Niên học: 1964-1973
64-65
64-65 lớp 11e 2
hàng 1 vị trí 5
67-68
67-68 lớp 8e 1
hàng 1 vị trí 8
68-69
68-69 lớp nhat 6
hàng 2 vị trí 2
70-71
70-71 lớp 7-1
hàng 2 vị trí 6
71-72
71-72 lớp 8-2
hàng 1 vị trí 3
72-73
72-73 lớp 9-2
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
E-mailtindinh@yahoo.com
Trang webSKYPE: tindinh
Địa chỉCerritos, California
USA
Điện thoại562-405-7259
  Vài dòng
Tôi đã tham gia là thành viên của Taberd.org từ những ngày đầu trang mạng vừa mới ra đời.

Niềm vui sướng ban đầu khi tìm lại được một quãng đời của tuổi niên thiếu đã trở thành nguồn hứng khởi không nguôi từ đó đến nay.

"... mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão táp quay cuồng trời rộng bàn tay ta nắm nối liền một vòng . . . Taberd.."


Gia đình tôi, vợ và hai con gái đang sống ở Cerritos, California, cách Little Saigon chừng 30 dặm.
Tốt nghiệp nghành công chánh ở Đức và hiện đang làm việc cho bộ giao thông tiểu bang California.
ddtin_16_11_2009.jpg

16 tháng 11, 2009

Đinh Trọng Tín và các bạn
Nam Cali, tháng 8 năm 2007 - Lần đầu tiên hội ngộ tại tư gia của Nguyễn Thanh Nguyên.
reunion/reunion_082007.jpg
Nguyễn Hoàng Trung, Lâm Văn Đức, Tôn Thất Ân, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Thái Phương, Bạch Thái Vương, Đinh Trọng Tín, và Nguyễn Thanh Nguyên

Nam Cali, tháng 4 năm 2009 -
reunion/reunion_april2009.jpg
Nguyễn Đình Biên, Phạm Lê Hiệp, Tôn Thất Ân, Nguyễn Thái Phương, Vũ Anh Quân,
Trần Thanh Bảo, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thanh Nguyên, và Đinh Trọng Tín

Nam Cali, tháng 11 năm 2009 -
reunion/hop_mat_1109_ca.jpg
Dương Quang Khải, Trần Thanh Bảo, Vũ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nguyên,
Tôn Thất ÂnĐinh Trọng Tín

Nam Cali, Giáng Sinh 2009 -
reunion/reunion_xmas2009.jpg
Nguyễn Thái Phương, Tôn Thất Ân, Đinh Trọng Tín, Vũ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nguyên,
Trần Thanh Bảo, Lê Kim HòaBạch Thái Vương

Nam Cali, 10 tháng 4, năm 2010 -
reunion/cali-10-04-2010-1.jpg
Cao Đình Hưng, Đinh Trọng Tín, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, Lê Kim Hòa,
Vũ Anh Quân, Nguyễn Hoàng Long, Chu Văn Thủy, Lê Ngọc LânLê Ngọc Lân

Orange County, 9 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên và các bạn Taberd 76 tại Quận Cam
tst_img/nguyen_09062010_10.jpg
Hà Gia Hòa, Lý Đức Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn
tst_img/nguyen_09062010_1.jpg
Phạm Đình Nguyên, Hà Gia Hòa, Nghiêm Quốc Việt,
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn
tst_img/nguyen_09062010_2.jpg
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần
tst_img/nguyen_09062010_3.jpg
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt
tst_img/nguyen_09062010_4.jpg
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Lý Đức Thắng

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
tst_img/cali_27062010_12.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Cao Đình Hưng, Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên,
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải, ..., Nghiêm Quốc Việt,
Đình Chuẩn, Đinh Trọng Tín

Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Duy Chiêu, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt, Cao Đình Hưng, Nguyễn Thanh Nguyên
reunion/oc_27122010_3.jpg
Lý Hưng Ngọc, Dương Quang Khải, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_18.jpg
Đinh Trọng Tín và Bu Thụy
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_21.jpg
Lý Hưng Ngọc, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng, Vũ Anh Quân, Cao Đình HưngNguyễn Thái Sơn
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_22.jpg
Đinh Trọng TínHồ Sĩ Thư Thiên
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_26.jpg
Cao Đình Hưng, Hồ Sĩ Thư Thiên, Trần Sư TứĐinh Trọng Tín
Cập nhật: 28/07/2014