Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Tiến Cường

Niên học: 1963-1974
silh
67-68 lớp 8e 10
hàng 3 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 2
hàng 4 vị trí 3
silh
70-71 lớp 7-3
hàng 4 vị trí 8
silh
71-72 lớp 8-4
hàng 4 vị trí 12
silh
72-73 lớp 9-4
hàng 3 vị trí 8
Hiện nay
Biệt danhKhong co
Tên hiện nayAnthony Dang
E-mailantdang@hotmail.com
Trang webKhong co
Địa chỉ13022 Yuma Place Westminster, CA. 92683
USA
Điện thoại(714)787-9678
  Vài dòng
Sang My tu nam 1975, phai di lam ngay vi minh la anh lon nhat trong gia dinh. Hien gio dang song tai Costa Rica.
Cập nhật: 14/04/2014