Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Quốc Thắng

Niên học: 1970-1974
silh
70-71 lớp 7-1
hàng 2 vị trí 3
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 3 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 2 vị trí 9
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 4 vị trí 9
Hiện nay
E-mailalexthangdang@yahoo.com
Địa chỉ410-931-0427, Maryland
VN 0908974976
77 đường 27 tháng tư, khu phố Phước Hòa, Phước Bửu,
Huyện Xuyên Mộc, Ba Ria VUNG TAU
USA
  Vài dòng
dang_quoc_thang_2011_1.jpg

dang_quoc_thang_2011_2.jpg

dang_quoc_thang_2011_3.jpg

Cập nhật: 12/09/2012