Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Đức Duy

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 5
hàng 2 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhat 8
hàng 1 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-1
hàng 2 vị trí 2
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 4 vị trí 2
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 2 vị trí 3
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 2 vị trí 10
Hiện nay
Địa chỉBrossard, Montréal
Canada
  Vài dòng
qua Nguyễn Văn Em
Đặng Đức Duy và các bạn
Montréal, 11 tháng 9, năm 2010 -
reunion/montreal_11092010_1.jpg
Nguyễn Quốc Bảo, Chu Văn Thủy, Đặng Đức Duy, Trịnh Kiến Chi, Trần Sư Tứ,
Lê Như Trầm, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Chí ThanhTăng Kiên

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_05.jpg
Phạm Anh Tú, Đặng Đức Duy, Trần Sư Tứ, Hồ Sĩ Thư Thiên, Hà Dương Quân, Nguyễn Đình Biên, Bạch Thái Vương
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_07.jpg
Vợ và con của Đặng Đức Duy và vợ chồng Lê Trí Dũng

Họp mặt mùa thu 2011 tại nhà hàng Miso Montréal -
reunion/montreal_102010_1.jpg
Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quốc Bảo, Lý Hữu Nghĩa, Lê Như Quốc Khánh,
Lê Như Trầm, Nguyễn Văn Em, Lương Trọng Cường, Tăng Kiên,
Nguyễn Tấn Tài, Vũ Đình Phùng, Trần Sư Tứ, Nguyễn Chí Thanh,
Đặng Đức Duy
reunion/montreal_102010_2.jpg
Trần Sư Tứ, Đặng Đức Duy, Lương Trọng Cường, Lê Như Trầm,
Nguyễn Văn Em, Vũ Đình Phùng, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Minh Thành,
Tăng Kiên, Lý Hữu Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tấn Tài,
Nguyễn Quốc Bảo,
và bu Duy, bu Thành, bu Nghĩa, bu Em, bu Thanh, bu Bảo
Cập nhật: 20/05/2012