Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Chu Văn Thủy

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 2
hàng 3 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 4
hàng 2 vị trí 3
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 4 vị trí 4
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 2 vị trí 11
Hiện nay
E-mailtomchuart@yahoo.com
Địa chỉCA
USA
  Vài dòng
Chu Văn Thủy và các bạn
Nam Cali, 10 tháng 4, năm 2010 -
reunion/cali-10-04-2010-1.jpg
Cao Đình Hưng, Đinh Trọng Tín, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, Lê Kim Hòa,
Vũ Anh Quân, Nguyễn Hoàng Long, Chu Văn Thủy, Lê Ngọc LânLê Ngọc Lân

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
reunion/cali_27062010_8.jpg
Bạch Thái Vương, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Phạm Đình NguyênNguyễn Tiến Đạt
tst_img/cali_27062010_5.jpg
Chu Văn ThủyDương Quang Khải
tst_img/cali_27062010_11.jpg
Bạch Thái Vương, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy, Dương Quang Khải,
Trần Văn Khoa, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Tiến Đạt

Sài Gòn, 4 tháng 7 năm 2010 - các bạn viếng Châu Thiên Bửu lần cuối cùng
tst_img/cali_10072010_ctb.jpg
Các bạn Taberd 76 Cali dự thánh lễ cầu nguyện cho Châu Thiên Bửu
Lý Đức Thắng, Trần Quốc Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy,
Vũ Anh Quân, Đỗ Bá Cảnh, Đình Chuẩn, Nguyễn Thanh Nguyên,
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Hà Gia Hòa

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_1.jpg
Đình Chuẩn, Lê Trí Dũng, Chu Văn Thủy, Nguyễn Thanh Nguyên, Dương Quang Khải
tst_img/cali_10072010_3.jpg
Vũ Anh Quân, Lê Thanh Cần, Đình Chuẩn, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa
tst_img/cali_10072010_4.jpg
Đình Chuẩn, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng
tst_img/cali_10072010_6.jpg
Đứng: Cao Đình Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Dương Quang Khải, Chu Văn Thủy, Vũ Anh Quân, Đình Chuẩn
Ngồi: ..., Đỗ Bá Cảnh, Trần Quốc Thắng

San Jose, 14-15 tháng 8 năm 2010 -
reunion/sanjose_14082010_2.jpg
Chu Văn Thủy, Nghiêm Quốc Việt, Võ Long Hải, Lê Xuân Việt, Lê Thanh Cần
reunion/sanjose_14082010_3.jpg
Nghiêm Quốc Việt, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Lê Thanh Cần, Chu Văn Thủy
reunion/sanjose_15082010.jpg
Chu Văn Thủy, Nguyễn Đình Biên, Lê Thanh Cần, Lê Xuân Việt, Võ Long Hải, Nghiêm Quốc Việt

Montréal, 11 tháng 9, năm 2010 -
reunion/montreal_11092010_1.jpg
Nguyễn Quốc Bảo, Chu Văn Thủy, Đặng Đức Duy, Trịnh Kiến Chi, Trần Sư Tứ,
Lê Như Trầm, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Chí ThanhTăng Kiên
reunion/montreal_11092010_2.jpg
Quỳnh Hương, Chu Văn Thủy và các bạn Taberd Montreal

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_15.jpg
Be họa sĩ Chu Văn Thủy tặng bức tranh Taberd để gây quỹ
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_19.jpg
Nghiêm Quốc ViệtChu Văn Thủy
Cập nhật: 16/01/2015