Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Chu Mạnh Tuyến

Niên học: 1964-1972
64-65
64-65 lớp 11e 6
hàng 4 vị trí 7
70-71
70-71 lớp 7-7
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
E-mailchumanhtuyen@hotmail.co.uk
Địa chỉEngland
  Vài dòng
  Các chi tiết khác
Người viết tuyenlondon (chumanhtuyen@hotmail.co.uk)
67/68 hoc lop' huitieme 6
68/69 hoc lop nhat 8
hoi` con` di hoc tai taberd cac' frere da~ danh' may' lon ten
luc' thi` chu manh tien & luc' thi` chu manh tuyen
07/12/2009

Người viết Chu Mạnh Tuyến
nien khoa 67/68 hoc lop huitieme 6
nien khoa 68/69 hoc lop nhat 8
08/12/2009
Chu Mạnh Tuyến và các bạn
Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
tat_nien_2012/tat_nien_2012_21.jpg
Hoàng Vĩnh Chúc, Thầy Trần Văn Hồng, Chu Mạnh Tuyến
tat_nien_2012/tat_nien_2012_25.jpg
Nguyễn Quang Sơn, Thầy Trần Văn Hồng, Lê Việt QuangChu Mạnh Tuyến
Cập nhật: 20/05/2012