Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Xuân Vũ

Niên học: 1971-1976
silh
72-73 lớp 3-10
hàng 5 vị trí 6
silh
73-74 lớp 4-13
hàng 5 vị trí 6
+ 74-75 5-12
+ 75-76 6A
Hiện nay
E-mailbobtaberd@yahoo.fr
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Chào các bạn,
Vũ muốn bắt tay liên lạc lại với tất cả các bạn cùng lớp, cùng trường ngày xưa
Chúc các bạn an vui
Thân ái
Cập nhật: 28/04/2012