Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bành Định Dũng

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 2 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 2 vị trí 8
Hiện nay
E-mailddung_banh@hotmail.com
Địa chỉLondon
England
  Vài dòng
Bành Định Dũng và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_8.jpg
Lớp Anh Văn

Ngồi: Hà Phi Hùng, Dương Xuân Vọng, Ngô Hoàng Sơn, Hoàng Đình HảiNguyễn Đình Diên.

Đứng: Trần Quốc Khánh, Lê Trí Minh, Huỳnh Anh Vũ, Bành Đình Dũng, Dương Vĩnh Khải,
Nguyễn Anh Thịnh, Ngô Hoàng SơnVõ Khắc Tân.
Cập nhật: 10/06/2012