Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Thơ cưa gái
  (1 trả lời)
  Next
# 8441
  15 tháng 09, 2016 02:41  Vinh Thi Thúc viết

Vệ nữ tạc bởi tay người
Nhưng em chính bởi tay trời tạo nên
(Tuỳ người mà để tên vô) là tên
Mắt như con ngựa cái mềm vểnh đuôi
Da thì trắng tựa ngà voi
Gặp em anh bỗng bồi hồi con .im
Ửng lên hai trái ngon hơn là đào
Hoa hồng em một dáng thanh
Đường cong dứt hẳn vợ anh mấy bà
Thiếp yêu em cũng bỏ xa
Bolsa ngon mấy cũng là thua em
# 8442
  15 tháng 09, 2016 07:27  Dê Gàn viết,  

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Nàng thẩn thờ đi tìm Đồng chiều, Cuống rạ.
Nàng bảo:
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày Dũng tìm thấy lá
Nàng chau mày: Đâu phải Lá Diêu Bông.
Muà đông sau Dũng tìm thấy lá
Nàng lắc đầu,
Trông nắng vãng bên sông.
Ngày cưới Nàng, Dũng tìm thấy lá

Nàng cười xoe chỉ cắm trôn kim.
Nàng ba con Dũng tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt Nàng không nhìn.
Từ thuở ấy Dũng cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọị
Diêu bông hời … ới Diêu Bông!”.