Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Vinh cây đa, cây đề
  (1 trả lời)
  Next
# 7831
  06 tháng 04, 2015 03:24  Vinh Chung Thuỷ viết

Có một ngày cây bất chợt hỏi lá
Nếu cây chết rồi lá có buồn không
Lá gật đầu rồi khẽ đáp ôn nhu
"Cây chết rồi lá sẽ chết theo cây"
Rồi có một ngày lá hỏi lại cây ....
Nếu lá chết ...cây có chết theo không
Cây im lặng một hồi lâu không đáp
Lá hiểu ngầm lời im lặng của cây
"Lá chết rồi cây thay lá khác ngay".
# 7834
  06 tháng 04, 2015 19:44  Hà Bá viết,  
Cây đa, cây đề đi so sánh với cỏ dại??? ...tui thấy chỉ có cây cỏ mới chết theo lá thôi anh Jean à! Thiiiiiệt là tình!

Cao Hưng, Phước Quăn, Sơn mập và Dũng đang bàn với nhau về việc QTT76 trong tương lai. 

Cao Hưng nói:

- Tao muốn làm một luật sư giỏi để bênh vực cho dân.

Phước Quăn lên tiếng:

- Tao thì muốn làm dân biểu để đạo đạt những dự luật giúp ích cho người dân.

SM thêm vào:

- Tao làm bác sĩ để chữa bệnh cho dân.

Đến lượt Dũng... Dũng gãi đầu:

- Mấy việc tốt kia tụi bây chọn hết rồi, thôi để tao xin làm người dân vậy.