Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Một Trăm Năm Sau 2115
  (1 trả lời)
  Next
# 7679
  11 tháng 03, 2015 14:25  Mi Và Tau viết

Một Trăm Năm Sau

Rồi mọi người trăm năm sau
Từ đầu đến chân như nhau
Dù thiên đàng hay địa ngục
Ai biết ai sẽ về đâu?

Nếu biết trăm năm sau
Mọi người cũng như nhau
Tại sao ta không nhậu
Cóc cần biết ra sao???

Sơn Mập

Rồi một trăm năm sau
Thì mầy cũng như tao
Mầy nhậu nhiều đi trước
Uống chậm,tao đi sau


Jean Lục Lê

Rồi một trăm năm sau ?????????
Tụi mầy chắc ....chiêm bao
Cả đám rồi đi hết
Chỉ còn lại mình...tao
hèhèhè.

Cụ Cao

Rồi một trăm năm sau
Tất cả cùng rủ nhau
Thằng trước và thằng sau
Thằng nào cũng như nhau

Theo nhau lên bàn thờ
cùng làm ma với nhau
Rồi tụi mình họp khóa
bàn về chuyện tương lai

Thằng Dũng làm nhà giấy
Cụ Thắng lo nhà hàng
Thằng Phước làm M C
Thằng Thuỷ lo tranh vẽ

thằng Bean lo chuông mõ
thằng Dòn lo xe cộ
thằng Ngọc đón bạn bè
không thiếu thằng nào hết

sao mà.........
mọi chuyện giống chiêm bao

Tao Tào Lao Đao

# 7701
  14 tháng 03, 2015 08:00  Lê Uyên Phương viết,