Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Trả Bài
  Next
# 7667
  08 tháng 03, 2015 13:35  Bài Hổng Thuộc viết

1- VỢ TRÁCH CHỒNG

Bô trai tốt tướng đã mần chi?
Về tới chui vô cứ ngủ khì.
Khao khát đêm ngày im cũng ngặt,
Thèm thuồng sáng tối nói hơi kỳ.
Em không đòi nợ quê cơ lắm,
Anh hổng trả bài tức chết đi.
Sung sướng có qua thì có lại ,
Theo anh thiệt phí tuổi xuân thì ...

2 - CHỒNG KHẤT NỢ

Tối ngày thở vắn lại than dài,
Úp mở nọ kia bắt trả bài .
Sáng sáng đi cày rêm xí quách ,
Chiều chiều về nghỉ sụm đôi vai.
Thương tui ráng nhịn cho tui ngủ,
Thương bậu khó chiều để bậu cai .
Bài vở chuyện kia đành khất lại,
Nợ nần xin hẹn để đêm mai.

3 - VỢ CẰN NHẰN

Giả đò nói chuyện gì đâu không ,
Thiệt tủi cho em tiếng có chồng.
Tối đó chờ hoài sang sáng sớm,
Đêm kia đợi mãi đến hừng đông .
Hôm nay chẳng chịu ôn bài vở,
Mai mốt làm sao có chút bồng?
Ông xả mình ơi xin thức dậy,
Chiều em một chút có nên không?

4 - CHỒNG TỈNH NGỘ

Chung giường, chung chiếu kẹt làm sao ,
Bài vở nọ kia thiệt nhức đầu .
Bữa hổm hỏi bài rồi cự nự ,
Hôm nay hạch tội lại càu nhàu .
May thay tối đến cu tèo.. lớn ,
Hên quá khuya về bé tí... cao....
Trời giúp cho tui cùng "tiểu chủ",
Mình ơi lẹ lẹ hãy vô nào